Αρχαια ελληνικη θρησκεια

ΑΡΧιΚΗ

Η θρησκευτική Κοινότητα με την επωνυμία ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ κατέχει επίσημη υπουργική έγκριση από το 2019 για την λειτουργία ευκτήριου οίκου o οποίος εδρεύει στην Αθήνα
και αποσκοπεί στην λειτουργία της θρησκείας των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων, όπως αυτή προκύπτει
από τις θρησκευτικές θέσεις και πρακτικές των Αρχαίων Ελλήνων, αρχής γενομένης
από την Προϊστορική περίοδο με συνέχεια στους Νεοπλατωνικούς-Νεοπυθαγόρειους θρησκευτές-φιλοσόφους, έως σήμερα.

 

Ως θρησκεία-λατρεία των Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων είναι η διαχρονική λατρεία των Ολυμπίων Θεών
καθώς και όλων των άλλων Θεών που ετιμώντο από τους Έλληνες προγόνους μας.
 Στο πλαίσιο της εν λόγω λατρείας συγκαταλέγονται οι ημίθεοι και οι ήρωες πρόγονοι εν γένει
 και προς την τιμώμενη μνήμη Θεών, ηρώων και προγόνων, ορίζονται συγκεκριμένες εορτές
ενώ τελούνται οι ανάλογες και αντίστοιχες ιεροπραξίες, είτε αυτές αφορούν πεσόντες υπέρ πατρίδας (Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Μαραθώνα και άλλες), είτε αφορούν ευχετήριες κοινωνικές και οικογενειακές τελετές όπως γάμους, ονοματοδοσίες, καθαρμούς, κηδεύσεις κ.λπ
Στις ιεροπραξίες συγκαταλέγονται επίσης εορτές όπως Ανθεστήρια, Αδώνια, Θαργήλια
και άλλες όσες εορτάζονταν στο προγονικό και πατροπαράδοτο χρονολόγιο-μηνολόγιο
 των Ελλήνων

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ Α.Ε.Θ

Α.Ε.Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΗΠΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΣΟΥ