εμεις

Θρησκευτικοι λειτουργοι και ιερουργοι

Οι θρησκευτικοί λειτουργοί και ιερουργοί (ιερείς και ιέρειες) του ευκτήριου οίκου της Θρησκευτικής Κοινότητας,
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ προέρχονται:

α) από το ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ (Ελλήνων Αρχαιοθρήσκων Ιερόν Σωματείον), 

β) από τον Σύλλογο Λακεδαιμονίων Πολιτεία, 

γ) από την Κοινότητα Ελλήνων ‘’ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ’’ και 

δ) από διαπιστευμένα άτομα με αναγνωρισμένη προσφορά στην Αρχαία Ελληνική Θρησκεία. 

Η διάρθρωση του ιερατικού συμβουλίου είναι:

⦁ Oι θρησκευτικοί Λειτουργοί (Ιδρυτές του Ευκτήριου Οίκου)

⦁ Οι Ιερουργοί/Ιερείς, Ιέρειες

⦁ Ο Εκπρόσωπος Τύπου

⦁ Τα Μέλη της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας

 Μέσω του Συμβουλίου των θρησκευτικών λειτουργών και ιερουργών/ιερέων κατανέμονται, εποπτεύονται και υλοποιούνται, όλα όσα αφορούν την τελεστική πρακτική των ιεροπραξιών
και τελετών, ως προς τον τόπο και τρόπο διεξαγωγής τους, (χρήση τελεστικών αντικειμένων-μουσικών οργάνων, χόρευσης, αγαλμάτων, προσφορών), καθώς και το ενδεχόμενο παύσης,
αλλά και έγκρισης και εκπαίδευσης νέου ιερέως-ιέρειας. Η σφραγίδα, σύμβολο του Ευκτήριου Οίκου αποτελείται από το κεραύνιο του Διός στο κέντρο, με αμφοτερόπλευρη επίστεψη κλάδων Ιεράς Δρυός.

Οι αξίες όλων όσων μετέχουν στα δρώμενα της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ οφείλουν,
 και συγκεράζονται στις τέσσερεις ιδιότητες των θείων αρετών, ήτοι της φρόνησης, της σωφροσύνης, της ανδρείας και της δικαιοσύνης

Χρόνος Αναγνώρισης

0